Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Добродошли у Управу за трезор
Филијала: Стари Град
Aдреса: Обилићев венац 9-11

Услуга Статус Радно време Број клијената у реду
Контрола платног промета ---- 07:00-16:00 0
Рекламације ---- 07:00-16:00 0
Тест Ред ---- 07:00-16:00 0
Плате, боловања 0003 07:00-16:00 0
Правосудни органи ---- 07:00-16:00 0
Уплате-исплате великих износа ---- 07:00-16:00 0
Уплате-исплате буџетских корисника ---- 07:00-16:00 2
Исплате буџетским корисницима са рачуна 806 ---- 07:00-16:00 0
Плаћање физичких лица готовином ---- 07:00-16:00 1
Плаћање ДИНА картицом ---- 07:00-16:00 0
Плаћања -Ефектива- Службена путовања -Отплата кредита -Инопровизија -Приливи ---- 07:00-16:00 0
Инопровизија -Приливи ---- 07:00-16:00 0
Регистар пољопривредних газдинстава ---- 07:00-16:00 0
Писарница ---- 07:00-16:00 0