Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Добродошли у Управу за трезор
Филијала: Пријепоље
Aдреса: Санџачких бригада бр.47

Услуга Статус Радно време Број клијената у реду
Контрола платног промета ---- 07:55-14:25 0
Плате, боловања ---- 07:55-14:25 0
Уплате-исплате великих износа ---- 07:55-14:25 0
Уплате-исплате буџетских корисника ---- 07:55-14:25 0
Исплате буџетским корисницима са рачуна 806 ---- 07:55-14:25 0
Плаћање физичких лица готовином ---- 07:55-14:25 0
Плаћање ДИНА картицом ---- 07:55-14:25 0
Плаћања -Ефектива- Службена путовања -Отплата кредита -Инопровизија -Приливи ---- 07:55-14:25 0
Регистар пољопривредних газдинстава ---- 07:55-14:25 0