Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Добродошли у Управу за трезор
Филијала: Бела Паланка
Aдреса: Српских владара б.б.

Услуга Статус Радно време Број клијената у реду
Уплате-исплате буџетских корисника ---- 08:00-14:30 0
Плаћање физичких лица готовином ---- 08:00-14:30 0
Регистар пољопривредних газдинстава ---- 08:00-14:30 0
Безготовински платни промет ---- 08:00-14:30 0
Уплате пазара ---- 08:00-14:30 0
Плате, боловања ---- 08:00-14:30 0
Плаћања -Ефектива- Службена путовања -Отплата кредита -Инопровизија -Приливи ---- 08:00-14:30 0
Контрола платног промета ---- 08:00-14:30 0
Рекламације ---- 08:00-14:30 0
Плаћање ДИНА картицом ---- 08:00-14:30 0