Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Добродошли у Управу за трезор
Филијала: Лесковац
Aдреса: Моше Пијаде бр. 4

Услуга Статус Радно време Број клијената у реду
Контрола платног промета ---- 07:30-14:30 2
Плате, боловања ---- 07:30-14:30 0
Правосудни органи ---- 07:30-14:30 0
Уплате-исплате буџетских корисника ---- 07:30-14:30 0
Исплате буџетским корисницима са рачуна 806 ---- 07:30-14:30 0
Плаћање физичких лица готовином A014 07:30-14:30 0
Плаћање ДИНА картицом ---- 07:30-14:30 0
Плаћања -Ефектива- Службена путовања -Отплата кредита -Инопровизија -Приливи ---- 07:30-14:30 0
Регистар пољопривредних газдинстава ---- 07:30-14:30 3
Просвета ---- 07:30-14:30 0
Пријем пазара ЕПС-а ---- 07:30-14:30 0